Siekdami tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei gerinti aptarnavimą, kviečiame dalyvauti apklausoje ir užpildyti anketą.