Paslaugos

- Bendrosios socialinės paslaugos įstaigos gyventojams ir  Vilniaus miesto bendruomenės nariams;

- Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos;

- Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos įstaigos gyventojams;

- Sveikatos priežiūros paslaugos įstaigos gyventojams.