Tumpalaikės globos paslaugos yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės paslaugos darbo savaitę (paromis).

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos Biudžetinės įstaigos Valakampių socialinių paslaugų namų Trumpalaikės globos centre adresu Kojelavičiaus g. 127.

Trumpalaikės globos centre  vienu metu teikiamos paslaugos 15-ai vidutinę ar sunkią proto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų, kai jų šeimos nariai, globėjai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negali prižiūrėti neįgaliųjų.                                                             Neįgaliesiems įrenti 3 dviviečiai ir 9 vienviečiai kambariai. 

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę neterminuotai. 

Informacija dėl tvarkos ir reikalingų dokumentų norintiems gauti  paslaugas Trumpalaikės globos centre pateikta svetainės skyrelyje  ,,Paslaugos“, ,,Norintiems apsigyventi“

PASTABA. Ypatingais atvejais, kai trumpalaikės globos paslaugos neįgaliajam būtinos skubiai (artimųjų mirtis, liga),  prašome su prašymu ir dokumentais tiesiai kreiptis į Trumpalaikės globos centrą.

 

Trumpalaike3 Trumpalaike

Kviečiame visus neįgaliujų tėvelius, globėjus, artimuosius naudotis Valakampių socialinių paslaugų namų Trumpalaikės globos centro paslaugomis!