20170516_105121 (640x360) (360x640)

2017 gegužės 16 dieną Lietuvos neįgaliųjų forumas drauge su Švedijos institutu pakvietė mūsų įstaigos gyventojus į parodos atidarymą, kuriame buvo publikuota Valakampių socialinių paslaugų namų gyventojos Danguolės nuotrauka bei gyvenimo aprašymas.

Interviu metu Danguolės pirma nuskambėjusi frazė buvo: „Man labai patinka keliauti!!!” Pati Danguolė teigė daug kur buvusi, tačiau vis dar svajoja apsilankyti Žemaičių Kalvarijoje. Bendroje Lietuvos, Latvijos ir Švedijos fotografijų parodoje buvo pristatomi 42-jų žmonių su negalia portretai ir asmeninės istorijos. Po pasaulį keliaujančią parodą, kurią kiekvienoje šalyje papildo vietinių žmonių portretai, organizuoja ir finansuoja Švedijos institutas, siekdamas atkreipti dėmesį į žmonių su įvairiomis negaliomis galimybes ir patiriamą nelygybę.

Organizatoriai: socialinės darbuotojos A. Žukauskienė, E. Valiulytė, J. Šurpik

Socialinio darbuotojo padėjėja V. Kuodytė

20170516_104940 (640x360)??????????????????????