Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose „Savi namai“ – namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas suaugusiems psichikos negalią turintiems asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.

 Savarankiško gyvenimo namuose teikiama socialinės priežiūros – apgyvendinimo paslauga 28 suaugusiems Vilniaus mieste gyvenantiems asmenims, turintiems psichikos negalią ir kuriems nustatytas savarankiško gyvenimo namuose paslaugos poreikis. Asmenims (šeimoms) sudarytos sąlygos savarankiškai tvarkytis buitį – atlikti namų ruošos darbus, gamintis maistą, apsipirkti, tvarkytis pinigų apskaitą, mokėti už komunalines paslaugas, kitus mokesčius. Kasdienes veiklas gyventojai planuoja ir atlieka patys, iš dalies padedant socialiniams darbuotojams ar socialinio darbuotojo padėjėjams.

Kontaktai

 
Vedėja Kristina Ankėnaitė-Balčiūnienė
Kojelavičiaus g. 172, LT-11106 Vilnius
Tel. 8 683 81251
El. p.:  kristina.balciuniene@valakampiuspn.lt
 

Informacija dėl tvarkos ir reikalingų dokumentų norintiems gauti  paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose pateikta svetainės skyrelyje  ,,Paslaugos“, ,,Norintiems apsigyventi“.

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis teikiamos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos, nurodyti svetainės skyrelyje ,,Teisės aktai“.