Ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos proto ir kompleksinę negalią turintiems asmenims teikiamos 2 biudžetinės įstaigos Valakampių socialinių paslaugų namų korpusuose adresu Rukeliškių g. 44,  Rukeliškių g. 40 ir Grupiniuose gyvenimo namuose adresu Rukeliškių g. 40.

Kontaktai

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Virginija Paulauskytė 
Rukeliškių g. 44, LT-10101 Vilnius
Tel. 8 673 389194
El. p.: valakampiu@valakampiuspn.lt

 

Informacija dėl tvarkos ir reikalingų dokumentų norintiems gauti  ilgalaikės socialinės globos paslaugas pateikta svetainės skyrelyje  ,,Paslaugos“, ,,Norintiems apsigyventi“.

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, nurodyti svetainės skyrelyje ,,Teisės aktai“.

IMGP7497 CIMG0470

Korpuse Rukeliškių g. 44 gyvena 24 proto ir kompleksinę negalią turintys asmenys. Korpuse Rukeliškių g. 40 gyvena 14 proto ir kompleksinę negalią turintys asmenys.  Grupiniuose gyvenimo namuose adresu Rukeliškių g. 40 gyvena 10 sunkią proto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų.  Dienomis gyventojams organizuojamos užimtumas dienos centruose: biudžetinėje įstaigoje dienos centre ,,Šviesa“, VšĮ Markučių dienos veiklos centre ir VšĮ dienos centre ,,Mes esame“.  Laisvalaikiu gyventojai lydimi darbuotojų eina pasivaikščioti, vyksta į teatrą, kiną, organizuojamos ekskursijos, išvykos, gimtadieniai.