2019 m. III ketv. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketv. Biudžeto išlaidų vykdymo ketvirtinės ataskaitos

2019m. II ketv.Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketv. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

 

2018 m. III ketv. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketv. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketv. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

 

2017m. IV ketv. Biudžeto išlaidų vykdymo ketvirtinės ataskaitos

2017m. IV ketv. Mokėtinų-gautinų sumų ataskaita

 

2017m. III ketv. Biudžeto išlaidų vykdymo ketvirtinės ataskaitos

2017m. III ketv. Mokėtinų-gautinų sumų ataskaita

2017m. III ketv. Finansinė atskaitomybė

 

2017m. II ketv. Biudžeto išlaidų vykdymo ketvirtinės ataskaitos

2017m. II ketv. Mokėtinų-gautinų sumų ataskaita

2017m. II ketv. Finansinė atskaitomybė

 

2017m. I ketv. Biudžeto išlaidų vykdymo ketvirtinės ataskaitos

2017m. I ketv. Mokėtinų-gautinų sumų ataskaita

2017m. I ketv. Finansinė atskaitomybė

 

2016m. IV ketv. Biudžeto išlaidų vykdymo ketvirtinės ataskaitos

2016m. IV ketv. Mokėtinų-gautinų sumų ataskaita

 

2016m. III ketv. Biudžeto išlaidų vykdymo ketvirtinės ataskaitos

2016m. III ketv. Mokėtinų-gautinų sumų ataskaita

2016m. III ketv. Finansinė atskaitomybė

 

2016m. II ketv. Biudžeto išlaidų vykdymo ketvirtinės ataskaitos

2016m. II ketv. Mokėtinų-gautinų sumų ataskaita

2016m. II ketv. Finansinė atskaitomybė

 

2016m. I ketv. Biudžeto išlaidų vykdymo ketvirtinės ataskaitos

2016m. I ketv. Mokėtinų-gautinų sumų ataskaita

2016m. I ketv. Finansinė atskaitomybė