BĮ Valakampių socialinių paslaugų namų privatumo politika

Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas: UAB Duomenų apsaugos tarnyba, įgaliotas asmuo Marius Dagys, tel. +370 5 2124679, el. paštas valakampiuspn@dat.lt

 

1. Asmenų teisių įgyvendinimo tvarka

1.1.    Duomenų ištaisymo forma;
1.2.    Duomenų ištrynimo forma;
1.3.    Duomenų perkėlimo forma;
1.4.    Duomenų tvarkymo apribojimo forma;
1.5.    Nesutikimo su duomenų tvarkymu forma;
1.6.    Teisės susipažinti forma;

2. Informacinis pranešimas savanoriams
3. Informacinis pranešimas partneriams / tiekėjams
4. Informacinis pranešimas mūsų svetainės lankytojams
5. Informacinis pranešimas paslaugų gavėjams

5.1.    Informacinis pranešimas globos paslaugų gavėjams;
5.2.    Informacinis pranešimas globos paslaugų gavėjams;
5.3.    Informacinis pranešimas Savarankiško gyvenimo;
5.4.    Informacinis pranešimas Savarankiško gyvenimo;

6. Informacinis pranešimas dėl vaizdo stebėjimo