Rėmėjai / Norite padėti?

MŪSŲ RĖMĖJAI

  •  UAB ,,Starprus”

NORITE PADĖTI?

Jeigu norite suteikti finansinę paramą Valakampių socialinių paslaugų namams, Jūs galite pervesti aukojamas lėšas į įstaigos atsiskaitomąją sąskaitą, paskirties laukelyje nurodydami ,,Parama“:

 Įstaigos kodas 190998090 
Paramos lėšų sąskaita: 
LT60 7044 0600 0096 2228 
AB SEB bankas