Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos dienos centre „Versmė“ psichikos negalią turintiems asmenims – teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.).

 Tikslinė grupė – suaugę psichikos negalią turintys Vilniaus miesto gyventojai bei jų šeimos nariai. Teikiamos paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių ir kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, teikiamos individualios psichologo konsultacijos bei grupiniai psichologinio konsultavimo užsiėmimai.

Kontaktai

 
Vedėja Kristina Ankėnaitė-Balčiūnienė
Kojelavičiaus g. 172, LT-11106 Vilnius
Tel. 8 683 81251
El. p.:  kristina.balciuniene@valakampiuspn.lt
 

Informacija dėl tvarkos ir reikalingų dokumentų norintiems gauti  paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose pateikta svetainės skyrelyje  ,,Paslaugos“, ,,Norintiems apsigyventi“.

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis teikiamos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos, nurodyti svetainės skyrelyje ,,Teisės aktai“.