Teisės aktai

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma biudžetinės įstaigos Valakampių socialinių paslaugų namų veikla.

Vilniaus miesto savivaldybės tesisės aktai