Dalyvavimas projekte

2018 m. BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai pateikė paraišką dalyvauti  projekte ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.

Valakampių socialinių paslaugų namų paraiška buvo pripažinta finansuotina ir 2018 m. gruodžio 20 d. pasirašyta dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartis su projekto vykdytoju VšĮ Valakupių reabilitacijos centru.

Projekto tikslas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos įdiegimas įstaigoje, siekiant gauti EQUASS Assurance sertifikatą socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugoms. Sertifikatas suteiks atitiktį socialinių paslaugų kokybės keliamiems reikalavimams Europos lygmeniu. Įgytas dokumentas įgalins užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą, atsižvelgiant į individualius kiekvieno paslaugų gavėjo poreikius.

Svarbiausia – kokybiškos pagalbos paslaugų gavėjui bei pozityvus pokytis paslaugų gavėjo gyvenime.

Mūsų  įstaiga prisijungė prie EQUASS diegimo  ir mes pradėjome pilną naujovių EQUASS diegimo kelią.

 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Virginija Paulauskytė