Darbuotojų mokymai

Trečius metus iš eilės bendradarbiaujame su VšĮ ,,Psichikos sveikatos perspektyvos”, kurios specialistai veda mokymus mūsų darbuotojams apie žmogaus teisėms grįstas paslaugas.

2018 m. įstaigos darbuotojai dalyvavo 2 dienų mokymuose apie krizių valdymą ir deeskalacijos technikų taikymą teikiant paslaugas negalią turintiems asmenimis.

Globos namuose, Grupiniuose gyvenimo namuose, Trumpalaikės globos centre, Savarankiško gyvenimo namuose yra teikiamos į asmenį orientuotos paslaugos, kuriami individualūs planai gyventojams, naudojamos krizių valdymo ir deeskalacijos technikos, siekiant išvengti suvaržymų ar kitų žmogaus teises pažeidžiančių praktikų.

Nuoširdžiai dėkojame lektorėms Karilei Levickaitei ir Ugnei Grigaitei!

Drauge mes galime daugiau!