Įstaigos misija, vertybės, vizija

Dirbant socialinį darbą ir įsisukus į kasdienybę, labai svarbu kartas nuo karto pamąstyti, o kas mums svarbiausia, kokios mūsų vertybės, kokia mūsų darbo prasmė, ko mes siekiame ir tikimės ar įsivaizduojame savo veikloje po penkių ar dešimt metų.

Valakampių socialinių paslaugų namų darbuotojai visą 2019 m. kovo ir dalį balandžio mėnesio paskyrė apmąstymams, suvokimams, diskusijoms apie tai, kokios vertybės jiems svarbiausios teikiant paslaugas negalią turintiems įstaigos gyventojams, kas svarbiausia apibrėžiant mūsų misiją ir ko mes siekiame ateityje, tai yra, kas yra mūsų vizija.

Džiugu buvo tai, kad darbuotojai buvo iniciatyvūs, nuoširdžiai reiškė savo nuomonę,  pasiūlymus, kuruos užrašė ant didelių lapų, o administraciją juos kabino ant sienos, kad kiekvienas eidamas pro šalį dar kartelį pamąstytų apie užrašytas kolegų mintis.

Tad maloniai kviečiame ir mūsų svetainės lankytojus susipažinti su mūsų įstaigos misija, vertybėmis ir vizija.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Virginija Paulauskytė

Misija – teikti kokybiškas, į asmenį orientuotas ir nuolat tobulinamas paslaugas proto / psichikos ir kompleksinę negalią turintiems asmenims siekiant jų įgalinimo ir  socialinės įtraukties.

 Vertybės:

  1. Pagarba žmogaus orumui ir teisėms
  2. Orientacija į asmenį
  3. Įgalinimas
  4. Atvirumas
  5. Bendradarbiavimas
  6. Tobulėjimas

 Vizija –  orus negalią turinčio asmens gyvenimas, sudarant sąlygas įsitraukti į visuomenės gyvenimą bei aktyviai jame dalyvauti, puoselėjant bendražmogiškas vertybes, taikant inovacijas ir siekiant nuolatinio tobulėjimo.