Džiugu, kad mūsų įstaigos darbuotojai ne tik stengiasi rūpestingai atlikti savo pareigas, tačiau ir lanko kvalifikacijos tobulinimo seminarus,  studijuoja  ir netgi rašo mokslinius straipsnius.

Vyr. socialinė darbuotoja Jelena Šurpik parašė straipsnį, kuris buvo pristatytas tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje  „Įtraukusis ugdymas: ​iššūkiai ir galimybės“ ir paskelbtas žurnale ,,Socialinis darbas“.

Kviečiame susipažinti. https://www3.mruni.eu/ojs/social-work/issue/view/333

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Virginija Paulauskytė