Savi namai

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose „Savi namai“ – namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas suaugusiems psichikos negalią turintiems asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.

  • Savarankiško gyvenimo namuose teikiama socialinės priežiūros – apgyvendinimo paslauga 28 suaugusiems Vilniaus mieste gyvenantiems asmenims, turintiems psichikos negalią ir kuriems nustatytas savarankiško gyvenimo namuose paslaugos poreikis.
  • Asmenims (šeimoms) sudarytos sąlygos savarankiškai tvarkytis buitį – atlikti namų ruošos darbus, gamintis maistą, apsipirkti, tvarkytis pinigų apskaitą, mokėti už komunalines paslaugas, kitus mokesčius.
  • Kasdienes veiklas gyventojai planuoja ir atlieka patys, iš dalies padedant socialiniams darbuotojams ar socialinio darbuotojo padėjėjams.
null

Kontaktai

  • Informacija dėl tvarkos ir reikalingų dokumentų norintiems gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas pateikta skyriuje  Norintiems apsigyventi
  • Teisės aktai, kuriais vadovaujantis teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, nurodyti svetainės skyriuje  Teisės aktai