Versmė

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos dienos centre „Versmė“ psichikos negalią turintiems asmenims – teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.).

  • Tikslinė grupė – suaugę psichikos negalią turintys Vilniaus miesto gyventojai bei jų šeimos nariai.
  • Teikiamos paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių ir kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, teikiamos individualios psichologo konsultacijos bei grupiniai psichologinio konsultavimo užsiėmimai.
null

Kontaktai

  • Informacija dėl tvarkos ir reikalingų dokumentų norintiems gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas pateikta skyriuje  Norintiems apsigyventi
  • Teisės aktai, kuriais vadovaujantis teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, nurodyti svetainės skyriuje  Teisės aktai