BĮ Valakampių socialinių paslaugų namų privatumo politika

Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas: UAB Duomenų apsaugos tarnyba, įgaliotas asmuo Marius Dagys, tel. +370 5 2124679, el. paštas valakampiuspn@dat.lt

 

 

Asmenų teisių įgyvendinimo tvarka

Asmens teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Duomenu ištaisymo forma
Duomenu ištrynimo forma
Duomenu perkėlimo forma
Duomenu tvarkymo apribojimo forma
Nesutikimo su duomenu tvarkymu forma
Prašymo susipažinti su turimais duomenimis forma

Informacinis pranešimas savanoriams
Informacinis pranešimas savanoriams
Informacinis pranešimas partneriams / tiekėjams

Informacinis pranešimas partneriams tiekėjams

Informacinis pranešimas mūsų svetainės lankytojams

Informacinis pranešimas mūsų svetainės lankytojams

Informacinis pranešimas paslaugų gavėjams

Informacinis pranešimas apie socialines globos paslaugų gavėjus_adaptuotas
Informacinis pranešimas socialinės globos paslaugų gavėjams ir jų globėjams
Informacinis pranešimas savarankiško gyvenimo namų gyventojams_adaptuotas
Informacinis pranešimas savarankiško gyvenimo namų gyventojams

Informacinis pranešimas dėl vaizdo stebėjimo

Informacinis pranešimas apie vaizdo stebėjimą