Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose – namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga teikiama biudžetinės įstaigos Valakampių socialinių paslaugų namų Savarankiško gyvenimo namuose.

Savarankiško gyvenimo namuose teikiama apgyvendinimo paslauga 34-iems lengvą ir vidutinę proto negalią turintiems asmenims (taip pat ir šeimoms), t.y., jiems suteikiamos namų aplinkos sąlygos ir reikalingos paslaugos,  sudarant sąlygas savarankiškai tvarkyti savo asmeninį gyvenimą, padedant socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams. Gyventojai tvarko savo gyvenimą savarankiškai, tačiau prireikus darbuotojai padeda gyventojams nuvykti pas gydytoją,  į banką,  įvairias įstaigas susitvarkyti dokumentų, apsipirkti, pasigaminti maisto, tvarkyti buitį, prižiūrėti vaikus ir kt. Kiekvieno gyventojo gebėjimai ir poreikiai skirtingi, todėl kiekvienam pagalba teikiama individualiai.

Kontaktai
 
Vedėja Neringa Žalėnė
Kojelavičiaus g. 127, LT-11106 Vilnius
Tel. 8 680 40662
El. p.:  savarankiski@valakampiuspn.lt
 

Informacija dėl tvarkos ir reikalingų dokumentų norintiems gauti  paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose pateikta svetainės skyrelyje  ,,Paslaugos“, ,,Norintiems apsigyventi“.

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis teikiamos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos, nurodyti svetainės skyrelyje ,,Teisės aktai“.