Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.

  • Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga teikiama biudžetinės įstaigos Valakampių socialinių paslaugų namų Savarankiško gyvenimo namuose.
  • Savarankiško gyvenimo namuose teikiama apgyvendinimo paslauga 30-čiai lengvą ir vidutinę proto negalią turintiems asmenims (taip pat ir šeimoms), t.y., jiems suteikiamos namų aplinkos sąlygos ir reikalingos paslaugos, sudarant sąlygas savarankiškai tvarkyti savo asmeninį gyvenimą, padedant socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams.
  • Gyventojai tvarko savo gyvenimą savarankiškai, tačiau prireikus darbuotojai padeda gyventojams nuvykti pas gydytoją, į banką, įvairias įstaigas susitvarkyti dokumentų, apsipirkti, pasigaminti maisto, tvarkyti buitį, prižiūrėti vaikus ir kt. Kiekvieno gyventojo gebėjimai ir poreikiai skirtingi, todėl kiekvienam pagalba teikiama individualiai.
null

Kontaktai

  • Informacija dėl tvarkos ir reikalingų dokumentų norintiems gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas pateikta skyriuje  Norintiems apsigyventi
  • Teisės aktai, kuriais vadovaujantis teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, nurodyti svetainės skyriuje  Teisės aktai

Savi namai

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose „Savi namai“ – namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas suaugusiems psichikos negalią turintiems asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.

  • Savarankiško gyvenimo namuose teikiama socialinės priežiūros – apgyvendinimo paslauga 28 suaugusiems Vilniaus mieste gyvenantiems asmenims, turintiems psichikos negalią ir kuriems nustatytas savarankiško gyvenimo namuose paslaugos poreikis.
  • Asmenims (šeimoms) sudarytos sąlygos savarankiškai tvarkytis buitį – atlikti namų ruošos darbus, gamintis maistą, apsipirkti, tvarkytis pinigų apskaitą, mokėti už komunalines paslaugas, kitus mokesčius.
  • Kasdienes veiklas gyventojai planuoja ir atlieka patys, iš dalies padedant socialiniams darbuotojams ar socialinio darbuotojo padėjėjams.
null

Kontaktai

  • Informacija dėl tvarkos ir reikalingų dokumentų norintiems gauti socialines paslaugas pateikta skyriuje  Norintiems apsigyventi
  • Teisės aktai, kuriais vadovaujantis teikiamos socialinės paslaugos, nurodyti svetainės skyriuje  Teisės aktai