Teisinė informacija

Teisės aktai, kurias vadovaujantis vykdoma biudžetinės įstaigos Valakmpių socialinių paslaugų namų veikla: