Ilgalaikė socialinė globa

Visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos proto ir kompleksinę negalią turintiems asmenims teikiamos 2 biudžetinės įstaigos Valakampių socialinių paslaugų namų korpusuose adresu Rukeliškių g. 44, Rukeliškių g. 40 ir Specializuotos slaugos ir socialinės globos skyriuje adresu Rukeliškių g. 40.

  • Korpuse Rukeliškių g. 44 gyvena 24 proto ir kompleksinę negalią turintys asmenys (14 turi sunkią negalią).
  • Korpuse Rukeliškių g. 40 gyvena 14 proto ir kompleksinę negalią turintys asmenys (11 turi sunkią negalią).
  • Specializuotos slaugos ir socialinės globos skyriuje adresu Rukeliškių g. 40 gyvena 10 sunkią proto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų.
  • Specializuotos slaugos ir socialinės globos skyriuje A. Kojelavičiaus g. 127 gyvena 7 sunkią proto ir kompleksinę negalią turintys asmenys.

Dienomis gyventojams organizuojamos užimtumas dienos centruose: biudžetinėje įstaigoje dienos centre „Šviesa“, VšĮ Markučių dienos veiklos centre ir VšĮ dienos centre „Mes esame“.  Laisvalaikiu gyventojai lydimi darbuotojų eina pasivaikščioti, vyksta į teatrą, kiną, organizuojamos ekskursijos, išvykos, gimtadieniai.

null

Kontaktai

  • Informacija dėl tvarkos ir reikalingų dokumentų norintiems gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas pateikta skyriuje  Norintiems apsigyventi
  • Teisės aktai, kuriais vadovaujantis teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, nurodyti svetainės skyriuje  Teisės aktai