Laisvos darbo vietos

Konkursas

  • Konkursas direktorius pavaduotojo bendriesiems reikalams pareigoms užimti.

Dokumentų pateikimas per Valstybės tarnybos portalą

https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-bendriesiems-reikalams-322;813710.html