Tumpalaikės globos paslaugos

Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės paslaugos darbo savaitę (paromis).

  • Trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos biudžetinės įstaigos Valakampių socialinių paslaugų namų Trumpalaikės globos centre. Trumpalaikės globos centre vienu metu paslaugos teikiamos iki 8 sunkią proto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų.
  • Trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę neterminuotai.
  • PASTABA. Ypatingais atvejais, kai trumpalaikės globos paslaugos neįgaliajam būtinos skubiai (artimųjų mirtis, liga),  prašome su prašymu ir dokumentais tiesiai kreiptis į Trumpalaikės globos centrą.
null

Kontaktai

  • Informacija dėl tvarkos ir reikalingų dokumentų norintiems gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas pateikta skyriuje  Norintiems apsigyventi
  • Teisės aktai, kuriais vadovaujantis teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, nurodyti svetainės skyriuje  Teisės aktai