Paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugos įstaigos gyventojams ir  Vilniaus miesto bendruomenės nariams;

– Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos;

– Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos įstaigos gyventojams;

– Sveikatos priežiūros paslaugos įstaigos gyventojams.