Ja Implemental projekto dalyvių vizitas

Balandžio 22-24 dienomis Lietuvoje vyko ,,JA ImpleMENTAL“ projekte dalyvaujančių šalių pažintinis vizitas. BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai buvo pasirinkti svečių delegacijos apsilankymui gerosios patirties skleidėjo statusu.

Apsilankymo metu pasidalinta apie į asmens atsigavimą orientuotų paslaugų teikimo praktikas, iššūkius ir patirtis. Pristatytos nuasmenintos istorijos apie traumines patirtis ir atsigavimo būdus. Svečiams buvo parodytos planavimo su asmeniu priemonės ir metodai, tikslai bei jų įgyvendinimo rezultatai. Ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėja Kristina pasidalino savo Į asmenį orientuotu planu ir akcentavo, kad ir šiemet jos norai išsipildys – baikerių sezono atidaryme ji tikrai dalyvaus!

Susitikimo metu kalbėta ,,iš pirmų lūpų“ – Savarankiško gyvenimo namų gyventojas Kęstutis pasidalino jautria savo gyvenimo istorija, išgyvenimais ir traumine patirtimi, kurią teko patirti diskriminacijos dėl negalios pagrindu, izoliacijos ir migloto žinojimo apie žmogaus teises laikais. Kęstutis, Savarankiško gyvenimo namų žmogaus teisių ambasadorius, įteikė savo sumaketuotą atviruką, pažinties su mūsų įstaigos bendruomene simbolį, kuriame ,,juodu ant balto“ įamžinta neginčytina tiesa: ,,Žmogaus teisės yra teisės, kurias turime vien todėl, kad esame žmonės – jų nesuteikia jokia valstybė“!!!

Ir, kaip įrodymas svečiams, kad Lietuvoje tikrai jau pavasaris, o sniegas balandžio pabaigoje tai – Lietuvos gamtos pokštas, įteiktos muilo gėlės, kruopščiai lietos Trumpalaikės globos centro bendruomenės.

Dėkojame gyventojams, kurie vardan taip reikalingų pokyčių atvėrė savo gyvenimo istorijas ir leido prisiliesti prie to, kas skaudėjo ir iki šiol tyliai skauda, kad nesuabejojo žmogumi, kai turėjo tam visas teises.

Dėkojame įstaigos bendruomenei, kad turime kuo pasidalinti ir džiaugtis.

Dėkojame Sveikatos apsaugos ministerijos Psichikos sveikatos skyriaus patarėjai Editai Bishop už bendradarbiavimą, Vilniaus miesto savivaldybei ir vicemerei Simonai Bieliūnei už pasitikėjimą.

Dėkojame kaimynams Specialiesiems socialinės globos namams ,,Tremtinių namai“ kad suteikė šiltą erdvę ir išgelbėjote nuo grėsmingai (kol kas) nusiteikusių pavasario orų!