Apie mus

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai yra socialinių paslaugų įstaiga, teikianti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas suaugusiems Vilniaus miesto gyventojams, turintiems proto ir kompleksinę negalią.
 

ISTORIJA

Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1992 m. sausio 16 d. sprendimu Nr. 3 „Dėl pensionato „Vilties namai“ įsteigimo Vilniuje, Rulikiškių g.* 44“.

Tai buvo pirmas bandymas Lietuvoje sukurti naujo tipo gyvenimo namus proto negalią turintiems asmenims.

TIKSLAI

-Teikti proto ir kompleksinę negalią turintiems Vilniaus miesto gyventojams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos bei apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas, užtikrinančias asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą;

-Tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno įstaigos gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

-Atsižvelgiant į įstaigos gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

*Pastaba. Rulikiškių g. pavadinimas pakeistas į Rukeliškių g.