DARBUOTOJŲ PADĖKOS SAVAITĖ

Valakampių socialinių paslaugų namuose viena savaitė nuo birželio 15 d. buvo paskelbta  darbuotojų Padėkos savaite.

Mes dirbame komandoje ir esame labai tampriai savo darbinėmis funkcijomis susiję su kolegomis: kartu sprendžiame problemas, randame išeitis iš sudėtingų situacijų, drąsiname, palaikome vieni kitus, padedame vienas kitam, kartu mokomės, pasidalijame savo patirtimi, randame įkvėpimą, auginame kūrybiškumą, siekiame plėtros, taikome inovacijas, paguodžiame, patariame vieni kitiems, rūpinamės  vieni kitų mokymųsi ir tobulėjimu ir darome dar daug kitų dalykų kartu…Taigi, mes turime už ką padėkoti savo kolegoms.

O dėkoti vieni kitiems pasiūlėme žaismingai ir ,,nauju būdu“, t. y., dėkoti neasmeniškai, o anonimiškai,  neatskleidžiant, kas tas dėkojantysis. Darbuotojai vieni kitiems rašė padėkos raštelius, dovanojo vaisių ar saldumyną, kuriuos perduodavo per savo kolegas ar nepastebėti palikdavo kolegoms ant jų stalo.

Įdomu buvo sužioti ką patyrė darbuotojai Padėkos savaitės metu, todėl įspūdžiais po padėkos savaitės paprašiau pasidalyti darbuotojų.

,,Man tai buvo netikėtumas, sietinas su labai šiltomis ir gražiomis emocijomis. Tokia nedidelė staigmena, tačiau dėmesio parodymas, įvertinimas šiltu žodžiu ir skanus saldainis, tai yra pagarba kiekvienam iš mūsų. Nedingo veide šypsena, o ir dar, dar kartą, persvarsčiau ir susidėliojau. Kokia aš laiminga būdama čia, kokia kompetentinga, originali ir inovatyvi yra komanda! Idėja labai šauni ir tik palaikau ją!“ Renata Kozlovskė

,,Gerumas ir pagalba neišmatuojami, o dovanojami iš visos širdies. Kasdien galime dėkoti kolegoms už pagalbą, paramą ar šypsenas, tačiau ne visada randame tam laiko, todėl padėkos savaitė padėjo prisiminti, kokie nuostabūs žmonės mus supa. Visą savaitę vieni kitiems dėkojome už pagalbą, gražią ir prasmingą dieną, už pastangas, kantrybę, išmintį, bendrystę, šypsenas, bei linkėjome vieni kitiems naujų minčių, idėjų, tobulėjimo. Padėkos diena atnešė visiems gėrio, optimizmo, geros nuotaikos ir daug teigiamų įspūdžių, juk taip šilta ir gera, kai tave įvertina, pagiria ir dar paskanina dieną saldžia dovanėle.“ Socialinė darbuotoja Justyna

,,Padėkos savaitė yra labai mielas, malonus bei sumanus dalykas. Kodėl sumanus? Visuomet, dėkingumas, išreiškiamas netikėtai, spontaniškai yra ,,vaistai“, skirti nuovargiui malšinti, emocijas ,,išlyginti“ bei nuotaiką pakylėti. O tai ir yra sumanu. Padėkos savaitė, manau, kad kiekvieną darbuotoją pralinksmina, motyvuoja bei šildo kiekvieno širdį“. Dobilė

,,Norėčiau padėkoti už iniciatyvą paskelbiant vieną savaitę Dėkingumo savaite. Buvo įdomi patirtis. Pradžioje jautėmės kažkiek suglumę, nes per mažai turbūt esame pratę dėkoti darbe tiesiog už kartu atidirbtą pamainą, ar už kitas bendradarbio teigiamas savybes, kurias visada pastebėdavom, bet niekada nepasakėm į akis. Tuo pačiu kartais ir pačiam sunku priimti padėką ar komplimentus. Ši savaitė padėjo „perlipt“ per save, suprast, kad gražūs žodžiai nieko nekainuoja, bet tikrai sušildo širdį, įkvepia naujiems darbams. Ši savaitė paskatino stengtis įžvelgti kitame tik teigiamas savybes ir tą pasakyti. Ir sulaukti atsako. Todėl linkėčiau visiems kartu stengtis matyti ir vertinti tai, kas yra gera kitame. Būdami komandoje daug lengviau pasieksime tikslų. Dar kart ačiū už kitokią patirtį“. Pagarbiai, Miglė

,,Labai smagi ir įdomi savaitė. Džiugino gauti laiškeliai su gražiais žodžiais, padėkos. Tai suteikė daug džiaugsmo, motyvacijos siekti, kurti, domėtis, ieškoti ir atrasti, tobulėti profesinėje srityje. Labai naudinga atkreipti dėmesį į kolegas, jų nustebimą, gaunant saldėsį ar mini padėkos laiškelį, šypsenos, juokas – tikrai pakėlė darbuotojų nuotaiką, emocinę būseną, kiekvienas mūsų jautėsi pakylėti, vertinami ir įvertinti.“ Trumpalaikės globos centro darbuotojai

,,Padėkos savaitė į mūsų kolektyvą įnešė džiaugsmingo šurmulio ir atradimų. Tai leido kiekvienam iš mūsų nusimesti kasdieninės rutinos ir bėgimo tarp nesibaigiančių darbų šydą. Stabtelėjimas privertė naujai ir su meile pažiūrėti į kolegas, iš naujo įvertinti ir pastebėti kiekvieno iš jų šypseną, dalijimąsi širdies gerumu, jautrumą kitam žmogui bei empatiškumą. Šiuos be galo šiltus jausmus lydėjo ir atradimai, juk kiekvienam gera pajusti, kad esi taip pat vertinamas kolegų, kad kiekviena smulkmena ir ištartas palaikantis žodis keičia aplinkinį pasaulį ir visų širdyse pasėja gerumo sėklą. 

Mūsų kolektyvas nesustojo ties padėka kolegoms, mes nusprendėme sėti gerumo daigus plačiau, todėl taip pat dėkojome ir gyventojams. Juk dėkingumo niekada nebus per daug:).“ Savarankiško gyvenimo namų socialinė darbuotoja Daiva Dirginčė

,,Žmogus mokydamasis dėkoti / dėkodamas kartu mokosi atvirumo, bendrystės, grįžtamojo ryšio suteikimo. Dėkoti kitam – reiškia išsivaduoti iš ,,egoizmo kalėjimo“, pamatyti kitame tuos gerus dalykus, akimirkas, situacijas, kurie ilgą laiką buvo nematomi.

Vykusi Padėkos savaitė buvo labai vertinga, nes leido pamatyti kiek gražių dalykų ir mažų stebuklų vyksta kasdien.“ Alina Šukevič

,,Natūralu, kad esi dėkingas tam, kuris tau leidžia bent sykį būti geresniam, negu esi. Taip mes pagerbiame ir pašloviname geresnio žmogaus idėją. Albertas Kamiu“.  Savarankiško gyvenimo namų socialinė darbuotoja Neringa Davulienė

,,Labai patiko, tikrai pradžiugino kolektyvo nuoširdumas ir gražūs padėkos žodžiai.“ Savarankiško gyvenimo namų socialinio darbuotojo padėjėja Edita Rybkina

Man ši padėkos savaitė priminė apie dėkingumo, palaikymo gyvenime svarbą, galimybes pastebėti aplinkiniuose geriausiais jų savybes bei džiaugtis paprastais dalykais.  Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Virginija Paulauskytė