EQUASS ASSURANCE KOKYBĖS SERTIFIKATAS

2022 m. gegužės 4 d. Valakampių socialinių paslaugų namų Savarankiško gyvenimo namams suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas.

Šis sertifikatas patvirtina, kad Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus.

Džiaugiamės Savarankiško gyvenimo namų kolektyvo pasiekimais ir palaikome motyvaciją nuolatos tobulėti!