EQUASS Assurance kokybės sertifikatas

2020-11-12  Valakampių socialinių paslaugų namams suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas.

Šis sertifikatas įrodo, kad Valakampių socialinių paslaugų namuose teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus.

EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu  esame įsipareigoję  kiekvienais metais pranešti apie savo veiklos efektyvumą, pažangą, rezultatus.

Džiaugiamės savo pasiekimais ir sieksime, kad mūsų paslaugos būtų nuolatos tobulinamos!

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

 Virginija Paulauskytė