Įrengtos saulės jėgainės jau gamina elektrą!

2022 m. liepos 15 d. Valakampių socialinių paslaugų namai pateikė paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams. Pagal šią paraišką buvo patvirtinta 66965,96 Eur parama dviejų saulės jėgainių įrengimui A. Kojelavičiaus g. 127 (Įskaitant A. Kojelavičiaus g. 129 šlaitinio stogo dalį) ir A. Kojelavičiaus g. 172. Bendra projekto vertė įskaitant 5 metų techninę jėgainių priežiūrą – 87 345 Eur, pritrauktas APVA finansavimas (gauta parama) 66965,96 Eur, finansavimo intensyvumas 76,66%, Įstaigos lėšos – 20 149 Eur. 2023 m. birželio mėnesį buvo užbaigti saulės jėgainės, esančios A. Kojelavičiaus g. 172 (vertė 29947,50 Eur, iš jų APVA parama – 23 039 Eur), rangos darbai, pradėta generuoti elektros energija. Ši jėgainė užtikrins 89% šio pastato elektros energijos poreikio, per projekto laikotarpį (20 metų) ši jėgainė sumažins CO2 emisiją 84 tonomis.