Kaimynų diena

Kiekvienais metais švenčiame Kaimynų dieną, kurią šįmet surengėme gegužės 31 d.  Turime nemažai lietuvių liaudies patarlių ir priežodžių apie kaimynus (,,Giminė už mylios, o kaimynas už tvoros“, ,,Geriausia giminė – kaimynas“), jau mūsų protėviai suprato, kaip svarbu gražiai sugyventi su šalia gyvenančiais žmonėmis. Mes irgi siekiame palaikyti šiltus santykius su kaimynais, juos pažinti, susidraugauti.

Išdalijome kvietimus visiems aplinkui  Valakampių socialinių paslaugų namus gyvenantiems ir Kaimynų šventės dieną sulaukėme svečių. Pas mus atvyko Specialių socialinės globos namų ,,Tremtinių namų“ gyventojai ir darbuotojai su vadovu Artūru Melianu. Šventės metu kartu kaimynais padainavome, pašokome, pabendravome ir pasivaišinome.

Nuoširdžiai dėkojame visiems šventės dalyviams, tegul mus jungia nuoširdi kaimyniška draugystė ir vienas kito palaikymas!