,,Kaip aš 2022 m. prisidėjau prie įstaigos vertybių įgyvendinimo?“

2022 m. rugsėjo 2 d. darbuotojai, teikiantys ilgalaikę socialinę globą, buvo pakviesti apmąstyti įstaigos vertybes ir sukurti pasidalijimų koliažą atsakant į klausimą ,,Kaip aš 2022 m. prisidėjau prie įstaigos vertybių įgyvendinimo?“

Dėkojame visiems darbuotojams, kurie pasidalijo savo veiklomis, kuriomis 2022 m. siekė / siekia svarbiausių įstaigos vertybių: pagarbos žmogaus orumui ir teisėms, orientacijos į asmenį, įgalinimo, atvirumo, bendradarbiavimo ir tobulėjimo.

Vertybės – viena svarbiausių socialinio darbuotojo profesinės kompetencijos sričių. Kadangi socialiniai darbuotojai dirba su labiausiai pažeidžiamais visuomenės nariais, ypač svarbu, kad jie pakankamai dėmesio skirtų profesinėms vertybėms ir pavyzdiniam asmeniniam ir profesiniam elgesiui. Dr. Violeta Ivanauskienė. Laura Varžinskienė.