Ko galime išmokti iš kolegų? Pasilyginimas su kitomis įstaigomis

Įgyvendindami EQUASS ir siekdami pagerinti savo paslaugų kokybę, 2020 m. palyginome savo veiklą su 2 Lietuvos ir 2 užsienio įstaigomis.

Viena iš Lietuvos įstaigų su kuria lyginome savo veiklas – BĮ Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas yra ilgalaikis mūsų įstaigos partneris, kita įstaiga – Gyvenimo namai ,,Pašilaičiai“.

Dvi užsienio organizacijos su kuriomis lyginome savo veiklas įsikūrusios Ispanijoje ir Portugalijoje.

2019 m. lapkičio mėn. 2 mūsų darbuotojos aplankė vieną iš įstaigų Faro mieste Portugalijoje –  ,,APPC Faro“ (Centro de Atividades Ocupacionais Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral deFaro, https://www.appc-faro.org.pt/pt/), kurioje teikiamos socialinės paslaugos proto ir kompleksinę negalią turintiems asmenims ir kurios pasiekimai siekiant kokybiškų paslaugų įvertinti EQUASS Excellence sertifikatu.  Ši įstaiga geranoriškai sutiko pasidalyti gerąja savo darbo patirtimi, iššūkiais ir  inovacijomis.

                      2020 m. vasario mėn. 2 socialinės darbuotojos nuvyko į „APASA“ (Associacio de Families de Persones amb Discapacitat Intellectual I del Desenvolupament de la comarca del Montsia, https://apasa.org/), esančią Ispanijos  Katalonijos regione. Ši įstaiga supažindino mūsų darbuotojas su savo veiklomis, prioritetinėmis sritimis, pasiekimais.   

                      Bendravimas ir dalijimasis patirtimi tiek su Lietuvos, tiek su užsienio įstaigomis, teikiančiomis socialines paslaugas proto / psichikos ir kompleksinę negalią turintiems asmenims, mums leido susipažinti su šių įstaigų ypatumais, privalumais, pasiekimais, vertinga ir realiai įgyvendinama bei mums tinkančia praktika, padedančia siekti didesnio mūsų paslaugų gavėjų pasitenkinimo. 

                      Ką sužinojome naujo, įdomaus ir pritaikėme įstaigoje? BĮ Vilniaus miesto vaikų pensionas supažindino su anketomis, kurias pildo stebėdami sunkią negalią turinčių asmenų (negalinčių kalbėti) gyvenimo kokybę. Sužinojome, kad Gyvenimo namų „Pašilaičiai“ daug dėmesio skiria gyventojų sveikatingumo ugdymui, gyventojai poilsiauja prie jūros, turi triratį dviratį, todėl ir mes ėmėmės veiksmų, susijusių su gyventojų sveikatinimu. 2020 m. pateikėme paraišką Sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkursui dėl specializuotos lauko sporto įrangos (treniruoklių) įsigijimo ir šiuo metu baigiame projektą įgyvendinti. Mūsų gyventojai galės stiprinti savo sveikatą mankštindamiesi treniruokliais.

                      Pritaikėme Ispanijos įstaigos „APASA“ darbo patirtis: Grupinio gyvenimo namuose įrengtas stovas, ant kurio sukabintus daiktus gyventojai gali lytėti,  stebėti, klausytis jų skambesio ir taip lavinama jų smulkioji motorika, 2020 m. vasario mėn. nauja praktika – įtraukimo į mėnesio išvykų į namus planų pildymą –  pradėta taikyti 1 gyventojai,  gyventojų valgomajame įrengta multisensorinė priemonė – neoninės šviesos.

                      Daug naudingo sužinojome ir iš kolegų portugalų,  dirbančių ,,APPC Faro“: apie jų požiūrį  įtraukti artimuosius į paslaugų teikimą, bendravimo su artimaisiais gerinimo priemones, paprastą ir praktišką informacinę sistemą. 2019 m. lapkričio 29 d. Įstaigos tarybos metu aptarėme geresnio gyventojų užimtumo savaitgaliais galimybes įtraukiant gyventojų artimuosius, anketose apie pasitenkinimą paslaugomis ir asmens teisių įstaigoje užtikrinimą prašėme gyventojų artimųjų pateikti pasiūlymus, kaip jie asmeniškai galėtų prisidėti prie paslaugų gerinimo ir asmens teisių užtikrinimo.  2020 m. vasario 10 d. gyventojų artimųjų susirinkime kvietėme gyventojų artimuosius dalyvauti užimtumo gyventojams organizavime savaitgaliais, bendravimui, artimųjų lankymosi skatinimui, susirašinėjimui ir konfidencialumo užtikrinimui įrengėme dėžutes / stendus, patobulinome įstaigos Informacinę sistema pagal portugalų modelį (apie gyventoją ir jam teikiamas paslaugas informacija sukeliama į vieną vietą, įkeliamos gyventojų nuotraukos, kad nauji darbuotojai greičiau susipažintų su gyventojais ir kt.).

Laikantis EQUASS principų ir juos įgyvendinant, svarbu nesustoti ir nuolat tobulinti paslaugų kokybę. O susipažinimas su kitų įstaigų veikla, požiūriais, skirtingais nuo mūsų, gali labai prisidėti prie  įstaigos veiklos gerinimo ir visų suinteresuotų šalių pasitenkinimo.

Dėkojame kolegoms už geranorišką dalijimąsi ir skatiname visus siekti, kad  socialinės paslaugos būtų prieinamos ir kokybiškos!

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Virginija Paulauskytė