Nominacija socialinio darbuotojo padėjėjui Jonui

2021 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Vilnius skyrius restorane Green Hall surengė šventę paminėti Lietuvos socialinių darbuotojų dieną.

Renginio metu Valakampių socialinių paslaugų namų socialinio darbuotojo padėjėjui Jonui Išorai  LSDA Vilniaus skyrius suteikė 2021 m. Vilniaus geriausio socialinio darbuotojo padėjėjo nominaciją.

Sveikiname Joną, džiaugiamės jo apdovanojimu! Dėkojame Jonui  už jo nuoširdumą, atsakingumą, žmogišką šilumą ir linkime kuo didžiausios sėkmės!

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Virginija Paulauskytė