Padėka

2021 m. gruodžio 15 d. netikėtai sulaukėme svečių ir dovanų.

Valakampių socialinių paslaugų namus aplankė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Nadežda Buinickienė ir jos padėjėja Barbara Doveiko.  

Viešnios mums padovanojo knygą ,,Popiežių istoriją“ bei atvežė VšĮ  ,,Rastis“  Socialinių dirbtuvių lankytojų rankų darbo konditerijos gaminių.

Nuoširdžiai dėkojame už apsilankymą ir dovanas.

Virginija Paulauskytė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams