Pasidalijimas gerąja patirtimi: kolegių iš Socialinės globos centro ,,Vija“ apsilankymas

Liepos 4 d. sulaukėme 8 kolegių iš Kauno Socialinės globos centro ,,Vija“ apsilankymo. Susitikimo metu dalijomės gerąja patirtimi teikiant ilgalaikės socialinės globos paslaugas. Kartu su kolegėmis aptarėme individualių socialinės globos planų gyventojams rengimą, gyventojų įgalinimo metodo,  krizių deeskalacijos technikų taikymą,  aplinkos tvarumo idėjų įgyvendinimą (Valakampių socialinių paslaugų namai yra įsirengę geoterminį šildymą ir saulės baterijas), darbuotojų motyvavimą, komandinį darbą, bendradarbiavimo su partneriais naudą, gerosios patirties perėmimą ir taikymą apsilankius užsienio šalių (Portugalijos, Škotijos, Izraelio) socialinių paslaugų įstaigose.

Dėkojame kolegėms iš socialinės globos centro ,,Vija“ už nuoširdumą, norą tobulėti ir šiltą bendravimą.

Džiaugiamės, kad galime dalytis gerąja patirtimi ir kartu siekti, kad Lietuvoje būtų teikiamos aukštos kokybės socialinės paslaugos.