Sporto projektas

BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai pateikė projektą ,,Proto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų fizinio aktyvumo skatinimas“ Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkursui dėl sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo ir  pateko tarp laimėtojų bei šiuo metu projektą įgyvendina.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-02 – 2021-04-02

Projektas ,,Proto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų fizinio aktyvumo skatinimas“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas

Projekto uždaviniai:

  • specializuotos lauko sporto įrangos įsigijimas siekiant pagerinti socialiai globojamų asmenų su negalia gyvenimo kokybę bei paskatinti socializaciją;
  • lauko treniruočių organizavimas siekiant paskatinti asmenų su negalia fizinį aktyvumą.

Projekto įgyvendinimo metu ketinama prie Valakampių socialinių paslaugų namų įrengti 2 lauko treniruoklių aikšteles, kur nuolat sportuoti galės įstaigos gyventojai.

Laukiami veiklos rezultatai:

  • paskatintas neįgalių asmenų fizinis aktyvumas, tokiu būdu prisidedant prie jų sveikatinamo
  • per sporto veiklas prisidėta prie tikslinės grupės socializacijos bei bendruomeniškumo skatinimo, geresnės fizinės bei psichologinės būklės.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Virginija Paulauskytė