Statomi Grupiniai gyvenimo namai Tunelio g. 8

2023 m. gruodžio 6 d. įvyko džiugus simbolinis kapsulės įkasimas žymintis Grupinių gyvenimo namų statybos darbų pradžią.

Valakampių socialinių paslaugų namai, 2020 m. rugsėjo 25 d. pasirašę Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės administracija, dalyvauja projekto ,,Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ įgyvendinime ir numato įkurti Grupinius gyvenimo namus.

Pastačius dviaukštį pastatą adresu Tunelio g. 8, įrengus gyvenamąsias ir kitas patalpas, įsigijus baldus, įrangą, juose apsigyvens 10 asmenų su intelekto negalia. Aplinka  pritaikyta judėjimo negalią turintiems asmenims.

7 būsimi gyventojai atvyks iš Nijolės Genytės socialinės globos namų, 3 vietos bus skirtos Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams, laukiantiems apsigyventi ilgalaikės socialinės globos įstaigose.

Grupiniuose gyvenimo namuose gyventojams bus sudarytos sąlygos maksimaliai savarankiškai tvarkyti savo gyvenimą: apsipirkti, ruošti maistą, tvarkyti savo būstą, dalyvauti užimtumo ir laisvalaikio veiklose.  Grupiniuose gyvenimo namuose siekiama neįgaliesiems teikti paslaugas atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualius poreikius, padedant kurti jaukią ir saugią namų aplinką.

Siekiant harmoningo pasiruošimo ir sėkmingo persikėlimo į naujus namus, 2 Valakampių socialinių paslaugų namų darbuotojos jau rudenį apsilankė Nijolės Genytės socialinės globos namuose, kur susipažino su būsimais Grupinių gyvenimo namų gyventojais. Susitikimo metu darbuotojos papasakojo apie save, gyvenimą naujuose namuose, sužinojo būsimų paslaugų gavėjų nuomonę apie pasirengimą persikelti į kitą vietą, galimybes toliau palaikyti ryšius su šeimos nariais, artimaisiais ir draugais.

Grupiniuose gyvenimo namuose gyventojams pagalbą teiks 8 darbuotojai.

Grupinių gyvenimo namų įkūrimas prisidės prie bendruomeninių paslaugų plėtos, socialinės aplinkos pagerinimo Vilniaus mieste žmonėms su negalia.

Rangos darbų vertė – 1 690 800,00, lėšos bus skirtos iš ES ir Vilniaus miesto savivaldybės  biudžeto. Projekto administravimą vykdys UAB „Vilniaus vystymo kompanija“,  rangos darbus – UAB ,,Veikus“. Išlaikymą Grupiniams gyvenimo namams skirs Vilniaus miesto savivaldybė.