Susipažinimas su Burbiškių bendruomene

Valakampių socialinių paslaugų namai, būdami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos projekto   Nr. 08.1.1-CPVA-427 „Vilniaus miesto bendruomeninių socialinių paslaugų tinklo kūrimas ir plėtra proto ir (arba) psichikos negalią turintiems asmenims“ Nr. 08.1.1-CPVA-427-16-0009 partneriu, dalyvauja Grupinio gyvenimo namų 10 proto negalią turinčių asmenų kūrime.

Siekdami susipažinti su Burbiškių bendruomene ir papasakoti apie naujai kuriamus Grupinius gyvenimo namus adresu Tunelio g. 8, 2021 m. liepos 28 d. surengėme susipažinimo šventę. Į šventę pakvietėme būsimų Grupinio gyvenimo namų kaimynus. Vietą šventei surengti savo kieme pasiūlė gerbiamas Mečislovas.

Susitikimo su bendruomene metu direktorė Viktorija Grežėnienė papasakojo apie Valakampių socialinių paslaugų namų teikiamas paslaugas, veiklas, pasiekimus, personalą.

Burbiškių gyventojai išreiškė susirūpinimą dėl naujai kuriamų Grupinių gyvenimų namų paslaugų gavėjų, jų tinkamos priežiūros, saugumo vietos gyventojams.

V. Grežėnienė susirinkusiems suteikė informaciją kaip bus teikiamos paslaugos Grupinių gyvenimo namų gyventojams, kiek darbuotojų dirbs, kaip bus rūpinamasi gyventojų aplinka. V. Grežėnienė užtikrino, kad bus siekiama suteikti geriausias paslaugas negalią turintiems asmenims ir vietos gyventojai neturėtų nuogąstauti dėl savo saugumo. Taip pat paminėjo galimybę surengti bendras šventes.

Burbiškių gyventojai pasidalino poreikiu turėti autobusų stotelę netoli jų bendruomenės, nes artimiausia stotelė toli, todėl neturintiems automobilių vyresnio amžiaus žmonėms sunku parsinešti pirkinius. Taip pat gyventojai pasvarstė, kad bendruomenei būtų labai reikalinga nedidelė parduotuvė.

Susitikimas praėjo jaukiai ir šiltai.

Visi bendruomenės nariai sutiko, kad  nori gyventi darniai, draugiškai ir laimingai.

Susitikimo metu sutarėme, kad sieksime gražios kaimynystės, sutarimo ir kad Burbiškės visiems būtų saugi, jauki ir graži vieta gyventi.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Virginija Paulauskytė