Valakampių socialinių paslaugų namai įgyvendina Vilniaus miesto tvarumo ir žaliąją politiką

Siekdama atsakingai ir racionaliai naudoti energijos išteklius, atsižvelgdama į aplinką ir resursus tausojantį vartojimą, esamas ir prognozuojamas iškastinio kuro (gamtinių dujų) kainas, bei Vilniaus miesto tvarumo ir žaliąją politiką, biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, įvertinusi galimybes bei ekonominį naudingumą, nusprendė dalyvauti aplinkos projektų valdymo agentūros kvietime teikti paraiškas dėl atsinaujinančių energijos išteklių (Saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimo valstybės, savivaldybių tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų, nevyriausybinių organizacijų poreikiams pakeičiant iškastinį kurą.

Įstaiga 2022 m. rugpjūčio 24 d. pateikė paraišką Nr. KK-AM-KV02-0012 pagal aukščiau minėtą kvietimą. Ši paraiška buvo įvertinta, patvirtinta ir skirtas finansavimas BĮ Valakampių socialinių paslaugų namų 82,5 kW galios šilumos siurblių įrengimui.

2022 m. gruodžio mėnesį Įstaiga įgyvendino projektą “BĮ Valakampių socialinių paslaugų namų 82,5kW galios šilumos siurblių įrengimas” Rukeliškių g. 40. Buvo atlikta dviejų dujinių katilinių (2 korpuso – Ilgalaikės globos, bei specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinio) konversija į šilumos siurblius gruntas-vanduo. Įgyvendinę šį projektą prisidėjome prie aplinkos tausojimo ir visuotinės gerovės puoselėjimo, planuojami CO2 emisijų sutaupymai – 39,55 tonos per metus, arba per rodiklio vertinimo laikotarpį (20 metų) – 791 tona. Projekto vertė – 154 199,98 Eur, iš kurių 111 375,00 Eur patvirtinta LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) parama (Valstybės biudžeto lėšos), bei likusi suma, 42 824,98 Eur, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Pažymėtina, kad aukščiau minėtos veikos įgyvendinimas Įstaigai bus finansiškai naudingas. Atlikus kiekybinę analizę, nustatyta, kad per 2021 m. Įstaigos specializuotos slaugos ir socialinės globos skyriaus padalinyje šilumos gavybai ir karšto vandens ruošimui sunaudota 10 764 kūb. m. dujų, ilgalaikės globos padalinyje – 12 425 kūb. m. dujų. Bendras šių padalinių metinis dujų suvartojimas – 23 189 kūb. m dujų. Įvertinus gamtinių dujų kainos juridiniams asmenims svyravimą ir dinamiką rinkoje (2022-09 mėn – 3,18 eur/kūb. m.), metinis dujų suvartojimo ekvivalentas pinigine verte – 73 741 Eur. Po projekto įgyvendinimo Įstaigos 2 korpuse (Ilgalaikė globa) bei specializuotos slaugos ir socialines globos padaliniuose dujiniai katilai buvo išmontuoti, bei visiškai atsisakyta gamtinių dujų vartojimo šilumos ir karšto vandens gavybai.