Gyvenimo kokybė – kas tai?

Įgyvendindami EQUASS (Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema), Valakampių socialinių paslaugų namai pasitvirtino BĮ Valakampių socialinių paslaugų namų gyventojų gyvenimo kokybės koncepciją.

Kam ji reikalinga? Koks jos tikslas?

Gyventojų gyvenimo kokybės koncepcija parengta siekiant užtikrinti ir gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, kuri atitiktų gyventojų lūkesčius ir gyvenimo kokybės lygį pagal teisės aktuose nustatytus standartus.

Sociologai ir kitų profesijų atstovai pateikia skirtingus gyvenimo kokybės apibrėžimus ir nurodo įvairiausias gyvenimo kokybės sritis.

Mūsų įstaigos gyvenimo kokybės samprata – gyvenimo kokybė atspindi kiekvieno gyventojo pasitenkinimą esama gyvenimo situacija, lyginant su siekiamu lygiu.

Išskyrėme šias gyventojų gyvenimo kokybės sritys:

  • asmeninė savirealizacija (laisvalaikis (mėgstamos veiklos), užimtumas (dienos centro / dienos užimtumo grupės lankymas, darbas, mokslas), asmeniniai / šeimyniniai ryšiai, savarankiškumas, sprendimų priėmimas);
  • gerovė (sveikata, saugumas, materialinė gerovė (pajamos, gyvenamoji aplinka, būstas), psichologinė (psichologinis klimatas);
  • socialinė įtrauktis (dalyvavimas visuomeniniame gyvenime), teisės, socialiniai ryšiai (bendravimas socialiniuose tinkluose, dalyvavimas bendruomenių, partnerių, savanorių organizuojamose veiklose).

Gyventojų gyvenimo kokybės koncepcija skirta gerinti gyventojų gyvenimo kokybę. Klausimynų pagalbą sieksime išsiaiškinti subjektyvią gyventojų nuomonę apie jiems svarbias gyvenimo sritis ir poreikį gerinti gyvenimo kokybę tose srityse, padėsime išsikelti bei įgyvendinti individualius gyvenimo kokybės gerinimo tikslus. Gyvenimo kokybės gerinimo tikslų įgyvendinimą periodiškai kartu su gyventoju peržiūrėsime ir vertinsime rezultatus.

Gyventojų pasitenkinimo gyvenimo kokybe rezultatai kolektyviniu lygiu bus naudojami peržiūrint, vertinant ir tobulinant įstaigos teikiamas paslaugas ir vykdomas veiklas.

 Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Virginija Paulauskytė